Reinigen Saeco IdeaHier boven de stappen voor het reinigen van de cappuccinator voor de Idea reeks 
CoffeeWorks raadt om 
  • Elke dag de cappucinatore te spoelen 
  • Weekelijks de cappucinatore manueel te reinigen 
  • Maandelijks de zetgroep te spoelen onder lauw water 
Stappen voor monteren van Cappacinatore  (hier klikken)